image
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Úřední deska > Územní plán VLACHOVICE – veřejné projednání

Územní plán VLACHOVICE – veřejné projednáníVyvěšeno: 31. 10. 2023
Sejmuto:

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako pořizovatel Územního plánu Vlachovice, příslušný k pořizování územně plánovací dokumentace podle ust. § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), oznamuje veřejné projednání návrhu Územního plánu Vlachovice.

Veřejné projednání se bude konat ve čtvrtek 7. 12. 2023 od 15:00 v budově Obecního úřadu Vlachovice, Vlachovice č. p. 20.

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 14. 12 .2023 včetně, mohou občané u pořizovatele (MěÚ Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě) uplatnit písemné připomínky, a dotčené osoby námitky. K později uplatněným připomínkám a námitkám se nepřihlíží.

Dokumentace je vystavena k veřejnému nahlédnutí od 31. 10. 2023 do 14. 12. 2023 u pořizovatele – Městský úřad Nové Město na Moravě, Odbor stavební a životního prostředí (1. nadzemní podlaží, dveře č. 1.105 – budova Vratislavovo náměstí 103) a na Obecním úřadu Vlachovice.

Přílohy:


Zpět na přehled
Naposledy změněno: 31. 10. 2023 19:22