image
Drobečková navigace

Úvod > Aktuality > Koronavirus - veškeré dokumenty ze státní správy (aktualizováno)

Koronavirus - veškeré dokumenty ze státní správy (aktualizováno)V záplavě příchozích nařízení a dokumentů (mnohdy zdvojených) je poměrně obtížné vybírat dle důležitosti. Proto níže najdete všechny dokumenty pohromadě:

Sbírka zákonů 87 ze dne 11.5 2020

Sbírka zákonů 86 ze dne 7.5 2020

Sbírka zákonů 85 ze dne 7.5 2020

Sbírka zákonů 84 ze dne 7.5 2020

Sbírka zákonů 83 ze dne 6.5 2020

Změna opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky ze dne 4.5 2020

Sbírka zákonů - usnesení vlády ze dne 4. 5 2020

Sbírka zákonů - usnesení vlády ze dne 1. 5 2020

Sbírka zákonů ze dne 30.4 2020

Seznam úkolů z 8. zasedání Ústředního krizového štábu ze dne 24.4 2020

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu ze dne 24.2 2020

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 172/2020 Sb., o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 ze dne 27.4 2020

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/20 ze dne 27.4. 2020

Zákon, kterým se mění zákon č. 355/2019 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2020 ze dne 27.4 2020

Zákon,kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ze dne 27.4 2020

Usnesení vlády ze dne 24.4 2020 o přijetí krizového opatření

Prodloužení platnosti opatření obecné povahy vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic ze dne 23.4 2020

Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na odvětví cestovního ruchu ze dne 24.4 2020

Mimořádné opatření MZ - chytrá karanténa - ze dne 17.4 2020

Pokyn MZ k postupu při konání sňatečných obřadů od 20. dubna 2020

Usnesení vlády České republiky o zrušení a přijetí krizového opatření ze dne 17.4 2020

Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19 ze dne 17.4 2020

Zajištění fungování obecních úřadů, nastavení Úředních hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020

Nařízení vlády ze dne 14. dubna 2020 o použití Armády České republiky k záchranným pracím v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru

Zákon ze dne 9. dubna 2020 o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru

Usnesení vlády o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s epidemií viru SARS CoV-2 ze dne 9.4 2020

Nařízení vlády o kritériích pro určení prvku kritické infrastruktury ze dne 9.4 2020

Mimořádné opatření MZ k zajištění provozu všech orgánů veřejné moci a správních orgánů ze dne 9.4 2020

Úkoly uložené na jednání ÚKŠ dne 8. dubna 2020

Prezenční listina ze zasedání Ústředního krizového štábu konaného dne 8. 4. 2020

Zápis ze zasedání Ústředního krizového štábu ze dne 8.4.2020

Usnesení vlády ze dne 6.4 2020

Přehled opatření vlády a správních úřadů

Informace Ministerstva vnitra o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů

Mimořádné opatření MZ - omezení pohybu osob s výjimkami

Mimořádné opatření MZ - Maloobchodní prodej a prodej služeb v provozovnách

Ukončení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 30.3.2020 ke kontaktním místům veřejné správy Czech POINT

Zrušení mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 6.3. 2020 k prodeji OOP třídy FFP3

Nařízení Ministerstva zdravotnictví k vyčlenění lůžek v krajích a hl. m. Praze

Stanovisko Ministerstva vnitra k možnostem obcí dočasně snížit nájemné vybírané z obecního majetku v době trvání nouzového stavu

Prodloužení platnosti opatření obecné povahy - ochrana vniřních hranic

Organizační pokyn Centrálního řídícího týmu COVID-19 - příloha3 - chytrá karanténa

Organizační pokyn Centrálního řídícího týmu COVID-19 - příloha2 - Přehled spojení operačních a informačních středisek HZS ČR

Organizační pokyn Centrálního řídícího týmu COVID-19 - příloha1 - informační toky

Organizační pokyn Centrálního řídícího týmu COVID-19 k nasazování SaP AČR - odběrové týmy

Usnesení vlády ze dne 2.4 2020

Usnesení vlády ze dne 1.4 2020

Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie

Usnesení vlády ze dne 31.3 2020

Usnesení vlády ze dne 30.3 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k neprojednání závěrečného účtu ve lhůtě stanovené v § 43 zákona o obcích ze dne 31.3.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k požadavkům obcí na poskytnutí údajů z registru obyvatel a agendového informačního systému evidence obyvatel ze dne 30.3 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra a Ministerstva financí k rozdávání ochranných roušek občanům obce ze dne 30.3 2020

Usnesení vlády v oblasti sociálního zabezpečení ze dne 25.3 2020

Usnesení vlády - přijetí krizového opatření - sociální sféra ze dne 26.3 2020

Usnesení vlády o státním rozpočtu ze dne 26.3 2020

Základní informace k projednávání přestupků postihujících porušení opatření přijatých v době nouzového stavu ze dne 24.3 2020

Informace pro obce k dopadům mimořádných opatření přijatých v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru (označovaný jako sars COV-2) v případě jejich uzavření z důvodu karantényze dne 24.3.2020

Tisková zpráva Ministerstva životního prostředí ze dne 24.3 2020

Nová rubrika na webu Hasičského záchranného sboru ČR

Informace k možnosti obcí posunout splatnost místních poplatků či promíjet místní poplatky v období nouzového stavu ze dne 24.3 2020

Pracovněprávní desatero boje s koronavirem ze dne 24.3. 2020

Doporučení Ministerstva zdravotnicví k používaní některých ochranných prostředků ze dne 24.3. 2020

Usnesení vlády vydáno dne 24.3. 2020

Informace pro obce k dopadům usnesení vlády č. 274 ze dne 23. 3. 2020, o přijetí krizového opatření týkajícího se jednání zastupitelstev obcí a krajů

Informace pro obce k zajištění fungování úřadů a omezení úředních hodin v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru ze dne 24.3.2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování prokazování totožnosti občanským průkazem, cestovním pasem a řidičským průkazem v době nouzového stavu ze dne 20.3 2020

Usnesení vlády ČR vydaná v souvislosti s vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 19.3 2020

Stanovisko Ministerstva vnitra k posuzování běhu lhůt v oblasti veřejné správy v době trvání nouzového stavu

Krajská hygienická stanice - důležité kontakty

Usnesení vlády - zákaz vycházení bez roušek - vydáno 18.3. 2020

Dotazy obcí k dopadům krizového opatřením vlády ze dne 16. 3. 2020

Doporučení pro provozovatele vodovodů a další osoby dodávající vodu pro veřejnou potřebu

Dopis ministerstva vnitra ke koronaviru ze dne 17.3.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 17.3.2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 17.3.2020

Změna opatření obecné povahy - hraniční přechody - vydáno 16.3.2020

Zápis z 1. zasedání Krizového štábu Kraje Vysočina č. 1/2020 – COVID 19 konaného dne 14. 3. 2020

Informace pro obce a kraje o způsobu poskytování informací v souvislosti s koronavirem COVID-19 ze dne 16.3. 2020

Usnesení vlády o přijetí krizového opatření ze dne 16.3.2020

Usnesení vlády o povolání vojáků a příslušníků Celní správy k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií viru SARS-CoV-2

Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky - vydáno 16.3.2020

Opatření obecné povahy - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky - vydáno 16.3.2020

Informace obcím v nouzovém stavu - ze dne 13.3. 2020

Usnesení vlády - uzavření obchodů - vydáno 14.3. 2020

Usnesení vlády ze dne 13.3. 2020

Informace Ministerstva zemědělství - ze dne 13.3. 2020

Informace Ministerstva spravedlnosti - ze dne 13.3. 2020

Informace Ministerstva vnitra - ze dne 13.3. 2020

Ministerstvo vnitra - Místa určená k překračování vnitřních hranic České republiky - příloha - vydáno 12.3. 2020

Ministerstvo vnitra - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky - vydáno 12.3. 2020

Ministerstvo školství - Informace k vyhlášení nouzového stavu - vydáno 12.3. 2020

Usnesení vlády - vyhlášení nouzového stavu - vydáno 12.3. 2020

Usnesení vlády - dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic České republiky - vydáno 12.3. 2020

Mimořádné opatření - doporučení Ministerstva vnitra - vydáno 10.3. 2020

Nařízení Ministerstva zdravotnictví - mimořádné opatření - vydáno 10.3. 2020