image
Drobečková navigace

Úvod > Úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva


Vyhlášky a zákony

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech


Vyhlášky obce

Příloha
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2021, o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška - č.03/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška - č.02/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
Obecně závazná vyhláška obce Vlachovice č. 2/2019, o místním poplatku z pobytu
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2018, o místním poplatku z ubytovací kapacity a obecně závazná vyhláška č. 3/2018, o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
Jednací řád zastupitelstva obce Vlachovice
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Vlachovice č. 2/2011, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Vlachovice
Obecně závazná vyhláška obce Vlachovice č. 1/2009 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška obce Vlachovice č. 2/2009 kterou se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství
Požární řád obce
Upozornění na pohyb psů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2008 o vymezení veřejného prostranství obce Vlachovice
Obecně závazná vyhláška obce Vlachovice č. 3/2011 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Vlachovice
Obec Vlachovice Opatření obce č. 2008/1 o udržování čistoty veřejných prostranství a užívání zařízení sloužících potřebám veřejnosti v obci Vlachovice
Obecně závazná vyhláška obce Vlachovice č. 3/2009 kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/99 o podmínkách chovu domácího, drobného a hospodářského zvířectva

Zápisy a usnesení obecního zastupitelstva

Kategorie: